Telekomunikacione instalacije

RED BEAGLE je licenciran za izvođenje radova i projektovanje telekomunikacionih mreža i u ovoj oblasti poseduje veliko iskustvo i znanje. Možemo da izvedemo sledeće radove:

Slika11Slika12Slika13

  • Računarske mreže;
  • WiFi mreže;
  • Strukturno kabliranje;
  • Optičke mreže;
  • Radio-relejni linkovi;
  • Bežične radio mreže;

Za svaki telekomunikacioni problem, sigurni smo da možemo da nađemo rešenje kako da Vas povežemo, žičnim ili bežičnim putem, sa velikim brzinama prenosa ili samo za signalizaciju, u „mesh“ mrežu, „point-to-point“ ili „point-to-mulitpoint“ konfiguraciju. Veliki broj partnera, koji su proizvođači telekomunikacione opreme, garantuju da ćemo imati i najbolju cenu.