Merenje i optimizacija RAN mreža

RED BEAGLE je ekskluzivni zastupnik Fasmetricsa za Srbiju i Crnu Goru, a Fasmetrics je najveća na Balkanu i jedna od najvećih firmi u Evropi u poslovima vezanim za merenja i optimizaciju radio pristupnih mreža (RAN) mobilnih operatera. Ogromno iskustvo u regionu Balkana (Grčka, Rumunija, Bugarska, Albanija, Makedonija) i vrhunska opremljenost mernom opremom za sve mobilne frekventne opsege, omogućavaju Fasmetricsu da može da uradi sve poslove vezane za proveru performansi mreže, utvrđivanju slabih tačaka mreže i predloga za optimizaciju mobilnim operaterima.

RAN1RAN2

Sve o Fasmetricsu možete naći na sajtu www.fasmetrics.gr.