Sudsko veštačenje i procene telekomunikacione opreme

Ako su Vam potrebne usluge sudskog veštaka ili procenitelja elektrotehničke i telekomunikacione opreme, možete se obratiti RED BEAGLE d.o.o. za te usluge. Ovlašćeni smo i upisani u sudski registar za ovakve poslove (rešenje o upisu u registar sudskih veštaka – Igor Biga).

vestak1

U ovoj oblasti, RED BEAGLE pruža sledeće usluge:

  • Sudsko veštačenje u sporovima vezanim za elektrotehničku robu ili opremu;
  • Ekspertizu i mišljenje o usluzi, opremi, robi iz oblasti elektrotehnike;
  • Procena vrednosti elektrotehničke robe, opreme, materijala, sklopa, mreže;
  • Monitoring finansijskog povlačenja sredstava prilikom izgradnje objekata koji se projektno finansiraju od banke.