Prodaja i distribucija opreme

Merna oprema

RED BEAGLE je distributer nekoliko kompanija koje se bave mernom opremom, a pre svega u oblasti merenja radio zračenja, elektromagnetskog polja...

Radio linkovi tačka-tačka (PtP)

AF TEHNIKA je kompanija iz Letonije, koja se bavi, proizvodnjom mikrotalasnih radio linkova, u konfiguraciji tačka-tačka. SAF je poznat po svom širokom portfoliju radio linkova svih vrsta...

Zaštitna oprema

ALLTEC je kompanija iz SAD, koja se bavi proizvodima i rešenjima vezanim za zaštitu od atmosferskih pražnjenja i pojave prenapona na kablovima. Inovativna rešenja kompanije...

Kablovi i kablovski pribor

BC Fiber je kompanija specijalizovana za optičke pigtailove i patch cordove, kao i razne vrste optičkih konektora i modula (SFP, LC, APC, itd.). Fabrika je locirana u Vijetnamu...

Širokopojasni fiksni bežični pristup (BFWA)

Mimosa radio linkovi (B familija), bazne stanice (A familija) i klijentski uređaji (C familija) predstavljaju vrhunac radio tehnologije...

Instalacioni materijal

MAXDAO je jedna od najvećih kineskih kompanija za proizvodnju instalacionog materijala za bazne stanice mobilne telefonije, sa velikim iskustvom i širokim portfoliom....