Merna oprema

RED BEAGLE je distributer nekoliko kompanija koje se bave mernom opremom, a pre svega u oblasti merenja radio zračenja, elektromagnetskog polja, pasivnih intermodulacija, itd. Ovu opremu u svom svakodnevnom poslu koriste telekomunikacioni operateri, agencije za telekomunikacije, operateri elektrodistributivnog sistema i kompanije koje imaju potrebe da proveravaju ili kontrolišu nivo radio zračenja.

merna oprema

 

Wavecontrol1Wavecontrol2WAVECONTROL je kompanija iz Barselone, Španija, koja se bavi razvojem, proizvodnjom i konsaltingom u oblasti merenja nivoa elektromagnetskog polja nejonizujućeg zračenja. Njihovi proizvodi, fiksni ili mobilni mere nivo elektromagnetskog polja na nekoj lokaciji i daju vitalne podatke ako na nekom mestu, od velike važnosti, zračenje prelazi preporučene vrednosti. Wavecontrol je svoje sisteme i proizvode prodavao u mnogim zemljama, a najvažnije reference su im u Španiji (cela Katalonija je pokrivena mrežom senzora), Kolumbija, Kina, Turska, itd. Detaljnije o Wavecontrolu i njegovim proizvodima možete se upoznati na adresi www.wavecontrol.com.

 

Kaelus1Kaelus2KAELUS je kompanija iz SAD, koja se bavi testnim i mernim instrumentima, filterima, kombajnerima i pojačavačima za mobilne bazne stanice. Od maja 2017-te godine Kaelus se nalazi u sastavu grupe kompanija koju predvodi Infinite Electronics iz SAD, a koja nudi kompletna rešenja za radio komunikaciju. Najpoznatiji proizvodi Kaelusa su PIM portabilni testeri, odnosno uređaji koji mobilnim operaterima služe da izmere vrednost i postojanje pasivne intermodulacije, koje značajno utiče na pad performansi baznih stanica. Sve detalje o portfoliju Kaelusa možete naći na www.kaelus.com.

 

SAFmerni1SAFmerni2SAF TEHNIKA je kompanija iz Letonije, koja se bavi, pre svega mikrotalasnim radio linkovima, ali od skoro u svom portfoliju ima i kompaktne analizatore spektra, kao i signal generatore, koji omogućavaju brzu proveru funkcionalnosti radio linka, ali i proveru projektovane trase radio linka, kako bi se predupredili kasniji mogući problemi u eksploataciji uređaja. Tehničke kataloge, uputstva, kao i primere instalacije i korišćenja uređaja možete pregledati na sajtu SAF tehnike, www.saftehnika.com.

 

ARANET1ARANET2ARANET je ćerka firma SAF tehnike, koja se bavi proizvodnjom IOT (Internet of Things) industrijskih uređaja za merenje i akviziciju podataka o uslovima sredine, kao što su temperatura, vlažnost i nivo CO2. Za sve informacije, pogledate sajt na adresi www.aranet.com.