Konsultantske usluge

  • Dizajn elektronskog uređaja za upravljanje – IBC Tinman;
  • Proizvodnja elektronskog uređaja za upravljanje – IBC Tinman;
  • Dizajn elektronskih pločica za komunikaciju preko USB – Digi-Tel Čačak;
  • Proizvodnja elektronskih pločica za komunikaciju preko USB – Digi-Tel Čačak;
  • Dizajn jednosmernog napajanja (AC/DC konvertora) za napajanje preko USB porta – Digi-Tel Čačak;
  • Pribavljanje RTTE potvrda za kompletan portfolio kompanije Mimosa Wireless;
  • Osmišljavanje novog brenda „Horizons“ i njegove prodaje i kompletnog portfolija na tržištu Srbije;